SourceForge.net Logo

G WinAPI Framework 2.0

English version

Obiektowy framework aplikacji okienkowych dla gier

Informacje

Czy pisząc kiedyś kolejną grę nie pomyślałeś sobie - ej, zaraz, przecież ja już pisałem podobny kod? Zapewne nie raz. Zwłaszcza jeśli to stwierdzenie dotyczyło procesu tworzenia okna i jego obsługi. Żmudne wywoływanie kolejnych funkcji Windows API takich jak rejestracja klas, obsługa systemowych komunikatów, czy też główna pętla aplikacji. Tymi czynnościami zajmuje się właśnie G WinAPI Framework. Używając go, możesz zaoszczędzić dużo czasu, który warto przeznaczyć na pisanie kodu. Nowego kodu ;)

Pobierz G WinAPI Framework 2.0

Przeczytaj też artykuł opisujący działanie Frameworka.

  Autor:

Wojciech Skóra
totus-letum@hotmail.com

Właściwości
Co wyróżnia G WinAPI Framework:
 • Kod zorientowany obiektowo.
 • Hermetyzacja procedur okienkowych.
 • Zarządzanie wieloma oknami.
 • Dwa tryby głównej pętli (korzystające z GetMessage() i PeekMessage()).
 • Wsparcie dla wielomonitorowych systemów.
 • Obsługa okna (zmiana rozmiaru, stylu, wykrywanie aktywności i przynależności do monitora, przycinanie, et cetera).
 • Dodatkowo implementacja prostego loggera na potrzeby obsługi błędów.
Zasada działania
Na cały framework składają się cztery klasy:

 • WinAPI_System - odpowiada głównie za pompowanie komunikatów. Oprócz tego w tej klasie znajduje się kod obsługujący systemy wielomonitorowe oraz podstawowe metody opakowujące wywołania czystych funkcji systemowych.
 • WinAPI_Window - zawiera właściwie wszystkie metody potrzebne do obsługi okna - od jego tworzenia, przez obsługę komunikatów, aż do pobierania i ustawiania jego tytułu. Jest klasą przeznaczoną do odziedziczenia we własnej aplikacji.
 • WinAPI_Exception - malutka klasa realizująca ideę obiektu wyjątku.
 • Logger - implementacja modułu logującego przebieg aplikacji.
Sposób w jaki korzysta się z G WinAPI_Framework 2.0 przedstawia się następująco:

 • Odziedziczenie po klasie WinAPI_Window (przykładowo w klasie TestApp).
 • Ustawienie podstawowych parametrów okna potrzebnych do jego stworzenia.
 • Wywołanie metody WinAPI_System::Launch() z podanym wskaźnikiem do okna aplikacji (przykładowo TestApp::this).

Po wykonaniu tych kroków w stosownych momentach wywoływane są przez WinAPI_System metody klasy TestApp (OnMessage, OnActivate, OnDeactivate, OnIdle, OnMonitorChange, OnResize).

Licencja
Źródła rozpowszechniane bez żadnej licencji - są całkowicie darmowe. Można je modyfikować i wykorzystywać w dowolny sposób.